Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

เราเที่ยวด้วยกัน

*สำหรับลูกค้าที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์โครงการเท่านั้น

จอง: 1 ก.ค. – 23 ต.ค. 65
เข้าพัก: 8 ก.ค. – 31 ต.ค. 65

ราคา 800 บาทต่อคืน (จ่ายเอง 60% เพียง 480 บาท)

– จองล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพัก
– เงื่อนไขเป็นตามที่ภาครัฐและโรงแรมกำหนด